Etikett: ubuntu (Sida 1 av 7)

Skapa en egen systemd service

Superl?tt, n?r man vet hur. S? h?r g?r man:

Skapa filen /etc/systemd/system/<servicenamn>.service och l?gg in det h?r:

[Unit]
After=mysql.service

[Service]
ExecStart=/usr/local/bin/<script som ska k?ras>

[Install]
WantedBy=default.target

Skapa scriptet i katalogen /usr/local/bin, eller d?r du helre vill ha det. Kom ih?g att ?ndra s?kv?g i servicen om du v?ljer en annan plats. G?r scriptet exekverbart med chmod +x <scriptnamn>

Installera tj?nsten

chmod 664 /etc/systemd/system/<servicenamn.service>
# systemctl daemon-reload
# systemctl <servicenamn>.service

Klart!

systemctl <start|stop> servicenamn.service f?r att starta eller stoppa det.

Anv?nda putty-nyckel i linux

Jag vet inte om det ?r bara jag eller om det finns andra… men jag har skapat nycklar fr?n putty under windows f?r att logga in p? en debian server utan l?senord.

Nu t?nkte jag anv?nda nyckeln och logga in fr?n min ubuntu maskin och st?tte d? p? patrull. Jag lade nyckeln under .ssh, satte r?ttigheter etc. Fungerade inte, jag fick en fr?ga om l?senord p? min nyckel trots att jag inte har n?got l?sen p? nyckel.

 

Det l?ser man enkel med en ”apt-get install putty-tool” och sedan ”puttygen nyckel.ppk -O private-openssh -o id_rsa” Stoppa in din nya id_rsa under .ssh och sen fungerar det 🙂

Trasiga paket i Debian (och Ubuntu)

Jag testade Zabbix och gjorde n?gra d?liga val, det resulterade i att installationen av zabbix-agenten gick s?nder. Det gick inte ominstallera, reparera eller ta bort. Jag m?ttes hela tiden av f?ljande felmeddelande:

dpkg: error processing zabbix-agent (–remove):
Package is in a very bad inconsistent state – you should
reinstall it before attempting a removal.
Errors were encountered while processing:
zabbix-agent

Jag lyckades l?sa problemet och ta bort Zabbig-agent genom att g?ra f?ljande:

rm /var/lib/dpkg/info/zabbix*
dpkg -r –force-depends –force-remove-reinstreq zabbix-agent

 

« Äldre inlägg

© 2024 Editio Princeps

Tema av Anders NorenUpp ↑