Använda putty-nyckel i linux

Jag vet inte om det är bara jag eller om det finns andra… men jag har skapat nycklar från putty under windows för att logga in på en debian server utan lösenord.

Nu tänkte jag använda nyckeln och logga in från min ubuntu maskin och stötte då på patrull. Jag lade nyckeln under .ssh, satte rättigheter etc. Fungerade inte, jag fick en fråga om lösenord på min nyckel trots att jag inte har något lösen på nyckel.

 

Det löser man enkel med en ”apt-get install putty-tool” och sedan ”puttygen nyckel.ppk -O private-openssh -o id_rsa” Stoppa in din nya id_rsa under .ssh och sen fungerar det 🙂

Trasiga paket i Debian (och Ubuntu)

Jag testade Zabbix och gjorde några dåliga val, det resulterade i att installationen av zabbix-agenten gick sönder. Det gick inte ominstallera, reparera eller ta bort. Jag möttes hela tiden av följande felmeddelande:

dpkg: error processing zabbix-agent (–remove):
Package is in a very bad inconsistent state – you should
reinstall it before attempting a removal.
Errors were encountered while processing:
zabbix-agent

Jag lyckades lösa problemet och ta bort Zabbig-agent genom att göra följande:

rm /var/lib/dpkg/info/zabbix*
dpkg -r –force-depends –force-remove-reinstreq zabbix-agent

 

Aide

Om du har besämt dig för att få mer kontroll på din server så kanske du har försökt få igång Aide, det gjorde jag. Ett envist fel gjorde så att jag inte kunde starta programmet, eller rättare sagt, varje natt så genererade cron-jobbet ett fel.

Det såg ut så här:

Couldn’t open file /var/lib/aide/please-dont-call-aide-without-parameters/aide.db for reading

En snabb koll i man filen säger att en databas måste initieras, och det gör man genom att starta Aide med parametern –I eller –initialize.  Men det fungerar inte.

Lösningen är ännu enklare, kör aideinit, det kommandor gör all magi och initierar database. Det tar en rätt lång stund, beroende på hur mycket filer du har och har valt att övervaka. När det är klart så kan du testköra med kommandot aide för att se att felmeddelandet är borta.

Om du inte vet vad aide är så står det så här på programmet sida (http://aide.sourceforge.net):

What is AIDE?

AIDE (Advanced Intrusion Detection Environment) is a free replacement for Tripwire. It does the same things as the semi-free Tripwire and more.

There are other free replacements available so why build a new one? All the other replacements do not achieve the level of Tripwire. And I wanted a program that would exceed the limitations of Tripwire.

What does it do?

It creates a database from the regular expression rules that it finds from the config file. Once this database is initialized it can be used to verify the integrity of the files. It has several message digest algorithms (md5,sha1,rmd160,tiger,haval,etc.) that are used to check the integrity of the file. More algorithms can be added with relative ease. All of the usual file attributes can also be checked for inconsistencies. It can read databases from older or newer versions. See the manual pages within the distribution for further info.

Finns som vanligt att installera med apt-get 🙂