?r inte hundra p? att det fungerar med andra, men med Ubuntu s? visar du vilken version genom att skriva ut lsb-release som ligger under /etc

t.ex.

root@kara:~# cd /etc
root@kara:/etc# cat lsb-release
DISTRIB_ID=Ubuntu
DISTRIB_RELEASE=10.04
DISTRIB_CODENAME=lucid
DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 10.04.1 LTS"
root@kara:/etc#