?r inte hundra p? att det fungerar med andra, men med Ubuntu s? visar du vilken version genom att skriva ut lsb-release som ligger under /etc

t.ex.

[email protected]:~# cd /etc
[email protected]:/etc# cat lsb-release
DISTRIB_ID=Ubuntu
DISTRIB_RELEASE=10.04
DISTRIB_CODENAME=lucid
DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 10.04.1 LTS"
[email protected]:/etc#