Etikett: Linux (Sida 1 av 12)

tmux och bashrc

Jag har haft problem med att f? min tmux session att automatiskt starta n?r jag ansluter till servern med putty, Det h?nde helt enkelt ingenting.

Det jag ville skulle ske n?r jag loggar in ?r att kommandot: tmux attach-session -t shell skulle k?ras helt automagiskt. Det l?ter mig ha min ’vanliga’ session ig?ng s? att jag l?tt kan logga in och forts?tta d?r jag var efter att jag pausat och st?ngt putty.

Helsmidigt, det kommandot g?r ?r att ansluta till sessionen som heter shell, om den inte finns s? skapas en ny.

Problemet ?r att om jag l?gger in kommandot i .bashrc s? k?rs det inte 🙁

Magin ligger i att l?gga kommandor i filen .bash_profile d? fungerar allt!

Lite tmux info:
https://tmuxcheatsheet.com/
http://man7.org/linux/man-pages/man1/tmux.1.html
https://thoughtbot.com/blog/a-tmux-crash-course

<TL;DR;> L?gg tmux attach-session -t shell i .bash_profile

Installera Kali Linux p? Windows 10

Nu ?r det m?jligt att installera Kali Linux p? Windows 10, det ?r m?jligt tack vara WSL (Windows Subsystem for Linux). Helcoolt 🙂

F?r att installera Kali m?ste du f?rst b?rja med att akrivera WSL, det g?r du l?ttast genom att ?ppna ett powershell som administrat?r och d? skriver du

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Windows-Subsystem-Linux

D? aktiveras WSL och efter en omstart av Windows s? b?rjar det roliga!

?ppna windows store och s?k efter linux, du kommer d? att se Kali Linux, v?lj den och klicka p? Install

S?k fram Kali Linux och installera

N?r installationen ?r klart s? kan du starta Kali Linux genom att klicka p? det i startmenyn eller trycka windows+R och skriva kali

D? installationen du f?tt ?r bantad s? b?r du installera ytterligare paket, t.ex. n?got av dessa:

apt-get install kali-linux-full    (allt man oftast beh?ver) 9GB
apt-get install kali-linux-top10  (f?r de 10 popul?raste paketen) 3.5GB

En koplett lista p? (meta-)paket finns h?r:
https://www.kali.org/news/kali-linux-metapackages/

Vissa paket kommer att trigga windows defender s? du b?r l?gga in ett undantag f?r Kali Linux i reglerna. Se efter vad mappen heter i ditt system, den heter n?got som liknar:

C:\Users\<username>\AppData\Local\Packages\KaliLinux.<idstr?ng>

L?gg till det undantaget innan du installerar paket

msfconsole Tadaaa

Sen ?r det bara att k?ra p? som vanligt, ha s? kul.

Exifdata till filnamn

Om du har massor av foton som du vill byta namn p?, te.x. s?tta namnet till datum och tid som bilden togs s? ?r det l?tt ordnat med ett kort bash-script

for file in *.jpg
do
name=$(identify -verbose $file | grep Date | grep Original | sed s/\://g |awk ’{print $2 ”_” $3}’)
newname=$name.jpg
mv $file $newname
done

Om du saknar kommandot identify s? installerar du det (debian/ubuntu) med: 
sudo apt-get install imagemagick

« Äldre inlägg

© 2023 Editio Princeps

Tema av Anders NorenUpp ↑