Jörgens liv och leverne

Lite osammanhängade om Jörgen och hans liv...

Författare: Jörgen Bertholdsson (sida 1 av 118)

GDPR

Nu kan jag mer om GDPR 🙂

CertificateOfCompletion_Gdpr-Compliance-Essential-Training

Motioneye och Debian 10 (Buster)

Du kommer att få det här felet om du kör Motioneye och uppgraderar din server till Debian 10:

ImportError: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcurl.so.4: version `CURL_OPENSSL_3' not found (required by /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pycurl.so)

Problemet löser du enkelt med:

pip install --upgrade pycurl

(det löste mitt problem iallafall 🙂 )

Kolla vilken WAN IP du har

Om du vill kolla vilken WAN IP du har använder du oftast curl, eller hur?

curl icanhazip.com

Om du inte har curl, wget eller någon annan av de klassiska så kan du använda dig i stället.

dig TXT o-o.myaddr.l.google.com @ns1.google.com +short

Bra om du sitter i en begränsad miljö och behöver veta

tmux och bashrc

Jag har haft problem med att få min tmux session att automatiskt starta när jag ansluter till servern med putty, Det hände helt enkelt ingenting.

Det jag ville skulle ske när jag loggar in är att kommandot: tmux attach-session -t shell skulle köras helt automagiskt. Det låter mig ha min ’vanliga’ session igång så att jag lätt kan logga in och fortsätta där jag var efter att jag pausat och stängt putty.

Helsmidigt, det kommandot gör är att ansluta till sessionen som heter shell, om den inte finns så skapas en ny.

Problemet är att om jag lägger in kommandot i .bashrc så körs det inte 🙁

Magin ligger i att lägga kommandor i filen .bash_profile då fungerar allt!

Lite tmux info:
https://tmuxcheatsheet.com/
http://man7.org/linux/man-pages/man1/tmux.1.html
https://thoughtbot.com/blog/a-tmux-crash-course

<TL;DR;> Lägg tmux attach-session -t shell i .bash_profile

« Äldre inlägg