Konvertera SSH nycklar

Har du skapat SSH-nycklar med Putty på ett windows system? Då har du säkert en nyckel vars filnamn slutar med .ppk, eller hur? När du senare försöker använda den på din Linuxmaskin så fungerar det inte när du försöker använda den för att logga in.

Så här löser du det problemet

Installera putty-tools. Det gör du med apt-get install putty-tools, yum install puttu eller något liknande. Det beror lite på vilken dist du använder.

I det här exemplet förutsätter jag att din nyckel heter id_dsa.ppk

Skapa den privata nyckeln:

cd ~
puttygen id_dsa.ppk -O private-openssh -o id_dsa

Skapa den publika nyckeln:

puttygen id_dsa.ppk -O public-openssh -o id_dsa.pub

Flytta nycklarna till ~/.ssh och sätt rättigheter

mkdir -p ~/.ssh
mv -i ~/id_dsa* ~/.ssh
chmod 600 ~/.ssh/id_dsa
chmod 666 ~/.ssh/id_dsa.pub

Nu är det fixat, testa genom att ansluta till din server..  ssh server.com

Konvertera XP Home till XP Pro

Fungerar inte längre, din Windows XP Home kommer att säga till dig att du försöker manupulera systemet och därmed bryta mot licensavtalet.

Hittade även ett fel, där det står where ControlSet00X is the one with the highest number så ska det egentligen stå where ControlSet00X is CurrentControlSet.

Om du behöver köra Remote Desktop på din XP Home maskin så går inte det.

Jag upptäckte det och började googla, dom flesta träffar pekade till en sida som låg hos www.mydigitallife.info… den sidan svarar inte så här kommer deras guide som jag hittade cachad:

After installing Windows XP Home Edition or Windows XP Professional Edition onto a computer, officially it’s impossible for user to convert, or upgrade from Windows XP Home to Pro edition, or downgrade from Windows XP Professional to Home edition without reformatting and reinstalling the operating system from clean and fresh state.

A lot of people always associate conversion of Windows XP edition to illegitimate or privacy reason, but sometimes, there may be legitimate and genuine reason for change, such as customer, who all the while using Windows XP Home Edition (HE) finally buy a genuine license product key for Professional edition to replace the illegal pirated version installed, or user receives additional license as gift, but don’t want to go through clean install Windows XP again, or want to keep using the computer with all data intact without interruption.

Here’s a trick to convert and turn Windows XP Home Edition to Windows XP Pro Edition, from within the operating system without going through installation again. Ok, let’s be frank. The hack doesn’t actually install and add in all the features from Windows XP Professional that Windows XP Home lacks of, such as Remote Desktop Server (see guide to install Remote Desktop on XP Home) and Group Policy Editor (GPedit) utility tools, which has been removed on Windows XP Home edition. Some functions which turned off and disabled via integrated switches which read from registry flag whether it’s Home or Professional edition, such as EFS, RAID support and ability to join domain, may or may not work after migration. Basically, the trick only work to let Windows XP recognizes itself as Professional edition.

To convert and upgrade Windows XP Home to Windows XP Professional, follow procedure below.

  1. Open Registry Editor (regedit).
  2. Navigate to HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/ControlSet00X/Control/ProductOptions, where ControlSet00X is the one with the highest number.
  3. Delete the ProductSuite registry key.
  4. Then, create a new DWORD value and named it as Brand.
  5. Set the “Brand” value data as 0.
  6. Reboot the system.
  7. On boot up after the BIOS screen, press F8 to display Windows XP Startup Menu.
  8. Choose Last Known Good Configuration (LNG) and hit Enter.

Windows XP will start up as usual. After logging into the desktop, check the system properties to verify that it’s now Windows XP Professional.