Etikett: putty (Sida 1 av 2)

tmux och bashrc

Jag har haft problem med att få min tmux session att automatiskt starta när jag ansluter till servern med putty, Det hände helt enkelt ingenting.

Det jag ville skulle ske när jag loggar in är att kommandot: tmux attach-session -t shell skulle köras helt automagiskt. Det låter mig ha min ’vanliga’ session igång så att jag lätt kan logga in och fortsätta där jag var efter att jag pausat och stängt putty.

Helsmidigt, det kommandot gör är att ansluta till sessionen som heter shell, om den inte finns så skapas en ny.

Problemet är att om jag lägger in kommandot i .bashrc s? körs det inte 🙁

Magin ligger i att lägga kommandor i filen .bash_profile då fungerar allt!

Lite tmux info:
https://tmuxcheatsheet.com/
http://man7.org/linux/man-pages/man1/tmux.1.html
https://thoughtbot.com/blog/a-tmux-crash-course

<TL;DR;> Lägg tmux attach-session -t shell i .bash_profile

Konvertera putty nyckel till OpenSSH

F?rst m?ste putty-tools installeras, sedan k?r man dessa kommandon

cp putty.ppk ~/-.ssh/. # Byt ut putty.ppk mot namnet p? din nyckel
puttygen id_dsa.ppk -O private-openssh -o id_dsa # Private key
puttygen id_dsa.ppk -O public-openssh -o id_dsa.pub # Public key
chmod 400  ~/.ssh/id_dsa
chmod 400  ~/.ssh/id_rsa.pub
rm ~/.ssh/putty.ppk

 

Konvertera SSH nycklar

Har du skapat SSH-nycklar med Putty p? ett windows system? D? har du s?kert en nyckel vars filnamn slutar med .ppk, eller hur? N?r du senare f?rs?ker anv?nda den p? din Linuxmaskin s? fungerar det inte n?r du f?rs?ker anv?nda den f?r att logga in.

S? h?r l?ser du det problemet

Installera putty-tools. Det g?r du med apt-get install putty-tools, yum install puttu eller n?got liknande. Det beror lite p? vilken dist du anv?nder.

I det h?r exemplet f?ruts?tter jag att din nyckel heter id_dsa.ppk

Skapa den privata nyckeln:

cd ~
puttygen id_dsa.ppk -O private-openssh -o id_dsa

Skapa den publika nyckeln:

puttygen id_dsa.ppk -O public-openssh -o id_dsa.pub

Flytta nycklarna till ~/.ssh och s?tt r?ttigheter

mkdir -p ~/.ssh
mv -i ~/id_dsa* ~/.ssh
chmod 600 ~/.ssh/id_dsa
chmod 666 ~/.ssh/id_dsa.pub

Nu ?r det fixat, testa genom att ansluta till din server..  ssh server.com

Anv?nda putty-nyckel i linux

Jag vet inte om det ?r bara jag eller om det finns andra… men jag har skapat nycklar fr?n putty under windows f?r att logga in p? en debian server utan l?senord.

Nu t?nkte jag anv?nda nyckeln och logga in fr?n min ubuntu maskin och st?tte d? p? patrull. Jag lade nyckeln under .ssh, satte r?ttigheter etc. Fungerade inte, jag fick en fr?ga om l?senord p? min nyckel trots att jag inte har n?got l?sen p? nyckel.

 

Det l?ser man enkel med en ”apt-get install putty-tool” och sedan ”puttygen nyckel.ppk -O private-openssh -o id_rsa” Stoppa in din nya id_rsa under .ssh och sen fungerar det 🙂

« Äldre inlägg

© 2024 Editio Princeps

Tema av Anders NorenUpp ↑