Avinstallera crashplan

Om du tröttnat på på Crashplan och vill köra något annat så tar du bort Crashplan så här.

/etc/init.d/crashplan stop
rm -Rf /usr/local/crashplan
rm -Rf /var/lib/crashplan
rm -Rf /usr/local/var/crashplan
rm -Rf /etc/rc2.d/S*crashplan
rm -Rf /etc/init.d/crashplan
rm -Rf /usr/share/applications/crashplan.desktop
rm -Rf /sökväg.till.backupfilerna/

Det fungerade bra när jag tog bort en headless installation på min linuxserver. Se till att ha backup på det du vill ha kvar då den här manövern tar bort allt 😉

 

Trasiga paket i Debian (och Ubuntu)

Jag testade Zabbix och gjorde några dåliga val, det resulterade i att installationen av zabbix-agenten gick sönder. Det gick inte ominstallera, reparera eller ta bort. Jag möttes hela tiden av följande felmeddelande:

dpkg: error processing zabbix-agent (–remove):
Package is in a very bad inconsistent state – you should
reinstall it before attempting a removal.
Errors were encountered while processing:
zabbix-agent

Jag lyckades lösa problemet och ta bort Zabbig-agent genom att göra följande:

rm /var/lib/dpkg/info/zabbix*
dpkg -r –force-depends –force-remove-reinstreq zabbix-agent