Om du tr?ttnat p? p? Crashplan och vill k?ra n?got annat s? tar du bort Crashplan s? h?r.

/etc/init.d/crashplan stop
rm -Rf /usr/local/crashplan
rm -Rf /var/lib/crashplan
rm -Rf /usr/local/var/crashplan
rm -Rf /etc/rc2.d/S*crashplan
rm -Rf /etc/init.d/crashplan
rm -Rf /usr/share/applications/crashplan.desktop
rm -Rf /s?kv?g.till.backupfilerna/

Det fungerade bra n?r jag tog bort en headless installation p? min linuxserver. Se till att ha backup p? det du vill ha kvar d? den h?r man?vern tar bort allt 😉