Problem med Owncloud

Om du efter en uppdatering av din owncloudinstallation får konstiga fel som härrör till databasen, t.ex. MDB fel. Se då till att din aktuella mysql-version är rätt angiven i config/config.php filen.

Versionen på mysql får du genom att skriva: sudo mysql –version

Problem med att uppgradera MySQl i din Ubuntu?

Om du får detta

:/etc/init.d$ /usr/bin/mysqladmin: connect to server at ’localhost’ failed error: ’Access denied for user ’debian-sys-maint’@’localhost’ (using password: YES)’

När du kör en sudo apt-get upgrade och den kommer till din MySQL server så löser du det enklast med att köra det här kommandot i din mysql

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO ’debian-sys-maint’@’localhost’ IDENTIFIED BY ’secretpassword’ WITH GRANT OPTION;

Lösenordet står i filen /etc/mysql/debian.cnf