Om du får detta

:/etc/init.d$ /usr/bin/mysqladmin: connect to server at ’localhost’ failed error: ’Access denied for user ’debian-sys-maint’@’localhost’ (using password: YES)’

När du kör en sudo apt-get upgrade och den kommer till din MySQL server så löser du det enklast med att köra det här kommandot i din mysql

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO ’debian-sys-maint’@’localhost’ IDENTIFIED BY ’secretpassword’ WITH GRANT OPTION;

Lösenordet står i filen /etc/mysql/debian.cnf