Om du f?r detta

:/etc/init.d$ /usr/bin/mysqladmin: connect to server at ’localhost’ failed error: ’Access denied for user ’debian-sys-maint’@’localhost’ (using password: YES)’

N?r du k?r en sudo apt-get upgrade och den kommer till din MySQL server s? l?ser du det enklast med att k?ra det h?r kommandot i din mysql

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO ’debian-sys-maint’@’localhost’ IDENTIFIED BY ’secretpassword’ WITH GRANT OPTION;

L?senordet st?r i filen /etc/mysql/debian.cnf