Superl?tt, n?r man vet hur. S? h?r g?r man:

Skapa filen /etc/systemd/system/<servicenamn>.service och l?gg in det h?r:

[Unit]
After=mysql.service

[Service]
ExecStart=/usr/local/bin/<script som ska k?ras>

[Install]
WantedBy=default.target

Skapa scriptet i katalogen /usr/local/bin, eller d?r du helre vill ha det. Kom ih?g att ?ndra s?kv?g i servicen om du v?ljer en annan plats. G?r scriptet exekverbart med chmod +x <scriptnamn>

Installera tj?nsten

chmod 664 /etc/systemd/system/<servicenamn.service>
# systemctl daemon-reload
# systemctl <servicenamn>.service

Klart!

systemctl <start|stop> servicenamn.service f?r att starta eller stoppa det.