Som standard visar Kali Linux klockan i mitten l?ngst upp p? sk?rmen, inget datum. Som en v?n av ordning s? vill jag ?ven se datum.

F?r att visa datum bredvid klockan s? ?ppnar du bara ett shell, och som root skriver du:

gsettings set org.gnome.desktop.interface clock-show-date true