CV Svensk

CV English

Mina yrkesambitioner

Jag vill fortsätta att utvecklas som människa på en arbetsplats som präglas av sunda värderingar, där kompetens och erfarenhet ses som en tillgång. För att vässa min kompetens, är jag öppen för möjligheter till nya insikter och kunskaper i mitt dagliga liv, genom att våga, vara lyhörd och nyfiken. Min målsättning är att få bidra med min kompetens på ett företag som vill ha en ambitiös medarbetare som tycker om att ha roligt på jobbet.

Sammanfattande kompetenser

Jag har uteslutande arbetat inom teknik- och datasektorn, och trivs med att ständigt lära mig nya saker. Min förmåga till problemlösning gör att jag motiveras av utmaningar. Jag brinner lite extra för säkerhet och utveckling, för att utöka mina kunskaper testar jag nya lösningar, metoder och system på min fritid. Eftersom mina fritidsintressen går ihop med mitt yrkesliv har jag en oslagbar kunskapskälla att ösa ur, och som jag gärna delar med mig av. Kunder och medarbetare upplever att jag inger förtroende och de känner sig trygga i sin kontakt med mig, detta blir speciellt tydligt i support- och utbildningssammanhang samt i kundkontakter.

Erfarenheter

 • Stöttat och tagit fram rutiner för att optimera kunders användning av system
 • Ansvarig för implementering av stora systemövervakningslösningar
 • Intern och extern specialistsupport
 • Support och underhåll av hård och mjukvara, klienter samt Linux- och Windowsservrar
 • Tekniskt ansvarig vid implementering av nya projekt och lösningar
 • Drift och underhåll av komplexa IT-lösningar
 • Ansvarat för intranät, kodning samt innehåll
 • Implementering och integration av webbhostingplattform
 • Ansvarat för domänregistreringar internt samt mot webbhotellskunder (registrator)
 • Ansvarat för kommunikationslösningar mot kund
 • Ansvarat och deltagit i installations- och integrationsprojekt
 • Regionansvarig gällande kundvård, installationer, utbildning, support och service
 • Framtagning av handledningar och manualer för internt och externt bruk, engelska och svenska
 • Utbildning internt för medarbetare och externt för kunder

IT

Min mångåriga yrkeserfarenhet av en mängd olika typer av system, program och lösningar tillsammans med utbildningar och ett brinnande fritidsintresse har gett mig en bred bas att stå på. Den grunden gör att jag snabbt och enkelt kan axla de utmaningar som jag ställs inför. Jag kan se helheter och samtidigt gå ner på djupet när behovet finns.

Om du undrar över något så kan du nå mig på telefon 070-339 70 76   eller e-post [email protected]