Om du behöver konvertera dina PEM från letsencrypt till p12 så gör du så här:

openssl pkcs12 -export -in usercert.pem -inkey userkey.pem -out output.p12