Om du vill kolla vilken WAN IP du har använder du oftast curl, eller hur?

curl icanhazip.com

Om du inte har curl, wget eller någon annan av de klassiska så kan du använda dig i stället.

dig TXT o-o.myaddr.l.google.com @ns1.google.com +short

Bra om du sitter i en begränsad miljö och behöver veta