Om du vill kolla vilken WAN IP du har anv?nder du oftast curl, eller hur?

curl icanhazip.com

Om du inte har curl, wget eller n?gon annan av de klassiska s? kan du anv?nda dig i st?llet.

dig TXT o-o.myaddr.l.google.com @ns1.google.com +short

Bra om du sitter i en begr?nsad milj? och beh?ver veta