Jag testade Zabbix och gjorde n?gra d?liga val, det resulterade i att installationen av zabbix-agenten gick s?nder. Det gick inte ominstallera, reparera eller ta bort. Jag m?ttes hela tiden av f?ljande felmeddelande:

dpkg: error processing zabbix-agent (–remove):
Package is in a very bad inconsistent state – you should
reinstall it before attempting a removal.
Errors were encountered while processing:
zabbix-agent

Jag lyckades l?sa problemet och ta bort Zabbig-agent genom att g?ra f?ljande:

rm /var/lib/dpkg/info/zabbix*
dpkg -r –force-depends –force-remove-reinstreq zabbix-agent