Jörgens liv och leverne

Lite osammanhängade om Jörgen och hans liv...

Etikett: licens

Licenskrav IPSC

För att ta IPSC-licens eller förnya en 5-årslicens krävs förutom att klubben skriver på ett aktivitetsintyg, att man skjuter godkänt för silvermärke.

Förutsättningarna för märkesprovet är följande:

Mål:

1 IPSC-tavla (IPSC Target), skjutavstånd 7 m, 10 m och 15 m.

Procedur:

Skytten startar vänd mot tavlan med armarna löst hängande, vapnet laddat, säkrat, hölstrat.

Provets genomförande. På startsignal:

  • Från 7 meter, skjut 3 serier om endast två skott. Poängräkna varje serie.
  • Från 10 meter, skjut 3 serier om endast två skott, magasinsbyte, två skott till. Poängräkna varje serie.
  • Från 15 meter, skjut 3 serier om endast två skott. Poängräkna varje serie.

Faktor = Poäng / Tid.

Skytten skall klara faktorgränsen 3 omgångar i följd* på respektive avstånd för att klara märkeskravet.
* gäller ej bronsmärket

Exempel:

En skytt (skjuter i klassen minor) skjuter två skott på sju meter, en A (5p) och en C (3p) på tiden 1,5 sekunder, det ger en faktor 8/1,5=5,33. Så länge faktorn som räknas ut är större än den i tabellen har skytten klarat gränsen.  Om skytter skjuter två D (1p) träffar på 3 sekunder får han faktorn 2/3=0,66 vilket inte klarar faktorgränsen.

Om skytter skjuter en A (5) och en miss (0p) på 1,5 sekunder hamnar han precis på 7 metersgränsens krav för minorklassen (5/1,5=3,33).

Märkesfordringar IPSC Pistol

(informationen är hämtad från ipsc.se)

IPSC Target

Supporten hos Adobe

När jag installerade om min Photoshop efter ett ras så tyckte programmet att jag redan var aktiverad och kunde inte aktivera min nyinstallerade kopia. Attans.

Men efter en chat-session med Mallikarjuna på Adobe’s supportsidor så fick jag hjälp med att lösa mitt problem och aktivera min kopia igen.

Känns riktigt bra! Snabb, trevlig och bra service! Precis som det ska vara