För att ta IPSC-licens eller förnya en 5-årslicens krävs förutom att klubben skriver på ett aktivitetsintyg, att man skjuter godkänt för silvermärke.

Förutsättningarna för märkesprovet är följande:

Mål:

1 IPSC-tavla (IPSC Target), skjutavstånd 7 m, 10 m och 15 m.

Procedur:

Skytten startar vänd mot tavlan med armarna löst hängande, vapnet laddat, säkrat, hölstrat.

Provets genomförande. På startsignal:

  • Från 7 meter, skjut 3 serier om endast två skott. Poängräkna varje serie.
  • Från 10 meter, skjut 3 serier om endast två skott, magasinsbyte, två skott till. Poängräkna varje serie.
  • Från 15 meter, skjut 3 serier om endast två skott. Poängräkna varje serie.

Faktor = Poäng / Tid.

Skytten skall klara faktorgränsen 3 omgångar i följd* på respektive avstånd för att klara märkeskravet.
* gäller ej bronsmärket

Exempel:

En skytt (skjuter i klassen minor) skjuter två skott på sju meter, en A (5p) och en C (3p) på tiden 1,5 sekunder, det ger en faktor 8/1,5=5,33. Så länge faktorn som räknas ut är större än den i tabellen har skytten klarat gränsen.  Om skytter skjuter två D (1p) träffar på 3 sekunder får han faktorn 2/3=0,66 vilket inte klarar faktorgränsen.

Om skytter skjuter en A (5) och en miss (0p) på 1,5 sekunder hamnar han precis på 7 metersgränsens krav för minorklassen (5/1,5=3,33).

Märkesfordringar IPSC Pistol

(informationen är hämtad från ipsc.se)

IPSC Target