F?r att ta IPSC-licens eller f?rnya en 5-?rslicens kr?vs f?rutom att klubben skriver p? ett aktivitetsintyg, att man skjuter godk?nt f?r silverm?rke.

F?ruts?ttningarna f?r m?rkesprovet ?r f?ljande:

M?l:

1 IPSC-tavla (IPSC Target), skjutavst?nd 7 m, 10 m och 15 m.

Procedur:

Skytten startar v?nd mot tavlan med armarna l?st h?ngande, vapnet laddat, s?krat, h?lstrat.

Provets genomf?rande. P? startsignal:

  • Fr?n 7 meter, skjut 3 serier om endast tv? skott. Po?ngr?kna varje serie.
  • Fr?n 10 meter, skjut 3 serier om endast tv? skott, magasinsbyte, tv? skott till. Po?ngr?kna varje serie.
  • Fr?n 15 meter, skjut 3 serier om endast tv? skott. Po?ngr?kna varje serie.

Faktor = Po?ng / Tid.

Skytten skall klara faktorgr?nsen 3 omg?ngar i f?ljd* p? respektive avst?nd f?r att klara m?rkeskravet.
* g?ller ej bronsm?rket

Exempel:

En skytt (skjuter i klassen minor) skjuter tv? skott p? sju meter, en A (5p) och en C (3p) p? tiden 1,5 sekunder, det ger en faktor 8/1,5=5,33. S? l?nge faktorn som r?knas ut ?r st?rre ?n den i tabellen har skytten klarat gr?nsen.  Om skytter skjuter tv? D (1p) tr?ffar p? 3 sekunder f?r han faktorn 2/3=0,66 vilket inte klarar faktorgr?nsen.

Om skytter skjuter en A (5) och en miss (0p) p? 1,5 sekunder hamnar han precis p? 7 metersgr?nsens krav f?r minorklassen (5/1,5=3,33).

M?rkesfordringar IPSC Pistol

(informationen ?r h?mtad fr?n ipsc.se)

IPSC Target