När (om) din uppdateringar av Nexcloud (t.ex. 14.0 -> 14.0.1) fastnar med felmeddelandet:

Waiting for cron to finish (check again in 5 seconds)

Så löser du det enkelt genom att logga in i mysql, välja databasen för nextcloud och kör kommandot:

UPDATE oc_jobs SET reserved_at=0