Jörgens liv och leverne

Lite osammanhängade om Jörgen och hans liv...

Etikett: nextcloud

1071 Specified key was too long; max key length is 767 bytes

Har du fått felmeddelandet ” 1071 Specified key was too long; max key length is 767 bytes ” i din Nextcloud? Superenkelt att fixa!

$ sudo mysql -u root -p
MariaDB [(none)]> use nextcloud;
MariaDB [nextcloud]> set global innodb_large_prefix=on;
MariaDB [nextcloud]> set global innodb_file_format=Barracuda;
$ sudo -u www-data php occ maintenance:repair

Källa

Uppdatering av Nextcloud – cron problem

När (om) din uppdateringar av Nexcloud (t.ex. 14.0 -> 14.0.1) fastnar med felmeddelandet:

Waiting for cron to finish (check again in 5 seconds)

Så löser du det enkelt genom att logga in i mysql, välja databasen för nextcloud och kör kommandot:

UPDATE oc_jobs SET reserved_at=0