Om du har massor av foton som du vill byta namn p?, te.x. s?tta namnet till datum och tid som bilden togs s? ?r det l?tt ordnat med ett kort bash-script

for file in *.jpg
do
name=$(identify -verbose $file | grep Date | grep Original | sed s/\://g |awk ’{print $2 ”_” $3}’)
newname=$name.jpg
mv $file $newname
done

Om du saknar kommandot identify s? installerar du det (debian/ubuntu) med: 
sudo apt-get install imagemagick