Jag har precisuppdaterat min server och med den uppdateringen f?ljde ?ndrade inst?llning med, en stor skillnad ?r hur .htaccess hanteras. Apacheversioner som ?r ?ldra ?n 2.4 har ”AllowOverride All” satt som standard, och version 2.4+ har ”AllowOverride None” som standard.

Det som h?nder d? ?r att standardinst?llningen g?r s? att filen .htaccess inte laddas, det skapar problem om snygga permal?nkar ?r p?slagna i WordPress. Jag tillbringade en stor del av kv?llen till att leta var problemet fanns, jag kontrollerade alla virtual-hosts, jag l?ste logfiler och googlare mig matt.

Till slut hittade jag nedanst?ende block i /etc/apache2/apache2.conf

<Directory /var/www/>
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride None
Require all granted
</Directory>

Ovanst?ende block g?r en snygg override p? det som st?r i virtaulhosts inst?llningarna, en snabb ?ndring s? att det st?r s? h?r

<Directory /var/www/>
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride All
Require all granted
</Directory>

l?ste mina problem som i ett trollslag. Om det inte hj?lper f?r dig s? kontrollera r?ttigheterna p? din .htaccess, anv?ndaren som drar ig?ng apache & WordPress m?ste ha l?s och skrivr?ttigheter till den filen.

Kom ?ven ih?g att starta om apache n?r du gjort f?r?ndringar, annars h?nder det inget 🙂