Jag läste här, http://securityaffairs.co/wordpress/40236/cyber-crime/wordpress-sites-serving-malware.html, att just nu smittas *många* wordpressinstallationer av en smitta som kallas visitorTracker_isMob. Läs mer på länken ovan för information.

Ett enkelt sätt att kontrollera om du har fått din eller dina installationer smittade är att göra så här

Gå till katalogen där din/dina webbar finns installerade, hos mig skriver jag cd /var/www
Scanna alla filer efter strängen visitorTracker_isMob, hos mig skriver jag sudo grep -R visitorTracker_isMob *

Har du många webbar kan det ta en stund då kommandor går igenom *alla* filer och kollar om strängen visitorTracker_isMob finns. Det går säkert att gör det snabbare genom att byta ut * mot *.js (smittan gömmer sig i javascriptfiler), men för att vara riktigt säker så kör jag *