Jörgens liv och leverne

Lite osammanhängade om Jörgen och hans liv...

Etikett: .htaccess

Trasiga permalänkar efter uppgradering

Jag har precisuppdaterat min server och med den uppdateringen följde ändrade inställning med, en stor skillnad är hur .htaccess hanteras. Apacheversioner som är äldra än 2.4 har ”AllowOverride All” satt som standard, och version 2.4+ har ”AllowOverride None” som standard.

Det som händer då är att standardinställningen gör så att filen .htaccess inte laddas, det skapar problem om snygga permalänkar är påslagna i WordPress. Jag tillbringade en stor del av kvällen till att leta var problemet fanns, jag kontrollerade alla virtual-hosts, jag läste logfiler och googlare mig matt.

Till slut hittade jag nedanstående block i /etc/apache2/apache2.conf

<Directory /var/www/>
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride None
Require all granted
</Directory>

Ovanstående block gör en snygg override på det som står i virtaulhosts inställningarna, en snabb ändring så att det står så här

<Directory /var/www/>
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride All
Require all granted
</Directory>

löste mina problem som i ett trollslag. Om det inte hjälper för dig så kontrollera rättigheterna på din .htaccess, användaren som drar igång apache & WordPress måste ha läs och skrivrättigheter till den filen.

Kom även ihåg att starta om apache när du gjort förändringar, annars händer det inget 🙂

Får du inte ha en .htaccess?

Får du inte ha en .htaccess och kör wordpress? Och vill ha snygga permanentalänkar? (permalink)

Då finns det råd!  Gör så här

Under permalänkar väljer du anpassad struktur och klistrar in följande

/index.php/%year%/%monthnum%/%day%/%postname%/

Då får du såna där spiffiga länkar, utan att använda en .httaccess

Får du inte ha en .htaccess?

Får du inte ha en .htaccess och kör wordpress? Och vill ha snygga permanentalänkar? (permalink)

Då finns det råd!  Gör så här

Under permalänkar väljer du anpassad struktur och klistrar in följande

/index.php/%year%/%monthnum%/%day%/%postname%/

Då får du såna där spiffiga länkar, utan att använda en .httaccess