Om du brukar tunnla din trafik via ssh och en socks proxy så borde du även ändra i firefox (eller den läsare du använder) så att dina dns frågor också tunnlas.

Surfa till about:config

Filtrera ut socks_remote_dns

Ändra false till true