VBoxmanage modifyhd Imagename.vdi –resize 100000

Storleken du anger ?r hur m?nga MB den nya imagen skall vara, exemplet ovan ?r 100GB

N?r du sedan starta maskinen s? m?ste du ber?tta f?r operativet hur stor den nya disken ?r…  diskmanager i windows ?r bra till det…