VBoxmanage modifyhd Imagename.vdi –resize 100000

Storleken du anger är hur många MB den nya imagen skall vara, exemplet ovan är 100GB

När du sedan starta maskinen så måste du berätta för operativet hur stor den nya disken är…  diskmanager i windows är bra till det…