Vår parkering här på Svalvägen/Oskarsvägen verkar ha blivit en ofrivillig långtidsparkering,  om man jämför bilder tagna den 2/9 och 4/9 så ser man se att tre, kanske fyra bilar har flyttats. Med tanke på att det är en 24-timmarsparkering så blir det lite fel, speciellt då några bilar har stått stilla sedan februari. Följden av att skruttiga bilar står så här länge är att det börjar stjälas delar ur dom och i en förlängning kanske andra bilar drabbas… (jag har sett att det plockas delar ur en bil)

Bilderna är rätt stora så låt sidan laddas en stund om du inte ser animationen i den tredje bilden.