V?r parkering h?r p? Svalv?gen/Oskarsv?gen verkar ha blivit en ofrivillig l?ngtidsparkering,  om man j?mf?r bilder tagna den 2/9 och 4/9 s? ser man se att tre, kanske fyra bilar har flyttats. Med tanke p? att det ?r en 24-timmarsparkering s? blir det lite fel, speciellt d? n?gra bilar har st?tt stilla sedan februari. F?ljden av att skruttiga bilar st?r s? h?r l?nge ?r att det b?rjar stj?las delar ur dom och i en f?rl?ngning kanske andra bilar drabbas… (jag har sett att det plockas delar ur en bil)

Bilderna ?r r?tt stora s? l?t sidan laddas en stund om du inte ser animationen i den tredje bilden.