Nu har EU l?tit g?ra en unders?kning p? hur piratkopiering av musik p?verkar f?rs?ljning av musik. Tydligen s? har piratkopieringen en positiv inverkan p? f?rs?ljningen. Intressant.
http://www.idg.se/2.1085/1.497885/eu–piratkopiering-drabbar-inte-musikforsaljningen

Hela rapporten finns h?r http://www.scribd.com/doc/131005609/JRC79605

EU: Piratkopiering drabbar inte musikf?rs?ljningen – IDG.se
En ny studie genomf?rd p? uppdrag av EU-kommissionen visar att piratkopieringen p? n?tet inte p?verkar musikf?rs?ljningen – IDG.se

Post imported by Google+Blog for WordPress.