SQLyog http://www.webyog.com/en/download_form.php?url=http%3A%2F%2Fwww.webyog.com%2Fdownloads%2FSQLyog605.exe

Mycket kompetent program f?r att mecka databas med, det finns en gratis Community Version, l?nken ?r ovanf?r…

Info om programmet h?r: http://www.webyog.com/en/index.php