Om du har en MySQL databas som du beh?ver s?ka och ers?tta data i kan det h?r vara ett bra kommando:

update TABELL set KOLUMN = replace(KOLUMN,’oogabooga.se’,’www.oogabooga.se’)

Det ers?tter en textstr?ng med en ny textstr?ng, hela eller delar av den…