Om du har en MySQL databas som du behöver söka och ersätta data i kan det här vara ett bra kommando:

update TABELL set KOLUMN = replace(KOLUMN,’oogabooga.se’,’www.oogabooga.se’)

Det ersätter en textsträng med en ny textsträng, hela eller delar av den…