SQLyog http://www.webyog.com/en/download_form.php?url=http%3A%2F%2Fwww.webyog.com%2Fdownloads%2FSQLyog605.exe

Mycket kompetent program för att mecka databas med, det finns en gratis Community Version, länken är ovanför…

Info om programmet här: http://www.webyog.com/en/index.php