Steg Aktvivitet Aktiv/passiv Verktyg

Ett Samla information Passiv Sam Spade, ARIN, IANA, Whois, Nslookup

Två HItta range för nätverk Passiv RIPE, APNIC, ARIN

Tre Identifera aktiva maskiner Aktiv Ping, traceroute, Superscan, Angry IP scanner

Fyra Hitta öppna portar och applikationer Aktiv Nmap, Amap, SuperScan

Fem Fingerprinta OS:et Aktiv/passiv Nmap, Winfigerprint, P0f, Xprobe2, ettercap

Sex Fingerprinta tjänster Aktiv Telnet, FTP, Netcat

Sju Mappa upp nätverket Aktiv Cheops, traceroute, NeoTrace