Data Ductus har utn?mnts till ?rets tillv?xtf?retag i Skellefte?regionen och f?tt Deloittes tillv?xtpris.

Motiveringen ?r:

Data Ductus ?r ett tillv?xtf?retag inom datakonsultbranschen som trots kraftiga konjunktursv?ngningar visat osedvanligt god livskraft och organisk tillv?xt. F?retaget ?r lokalt f?rankrat men verkar framg?ngsrikt internationellt.

Data Ductus har dessutom fungerat som kuv?s till f?retag som idag svarar f?r betydande syssels?ttning och oms?ttning. Data Ductus har d?rmed genererat tillv?xt som ?verstiger vad som kan m?tas inom ramen f?r den egna juridiska personen.”