Data Ductus har utnämnts till årets tillväxtföretag i Skellefteåregionen och fått Deloittes tillväxtpris.

Motiveringen är:

“Data Ductus är ett tillväxtföretag inom datakonsultbranschen som trots kraftiga konjunktursvängningar visat osedvanligt god livskraft och organisk tillväxt. Företaget är lokalt förankrat men verkar framgångsrikt internationellt.

Data Ductus har dessutom fungerat som kuvös till företag som idag svarar för betydande sysselsättning och omsättning. Data Ductus har därmed genererat tillväxt som överstiger vad som kan mätas inom ramen för den egna juridiska personen.”