Så är det här riktigt bra… mer info finns hos Straxx

File Attachment: password.xla (35 KB)