Här är en lista på en hel del bra-att-ha verktyg…

http://www.insecure.org/tools.html