Ett tips f?r alla er som filmat med mobilen och haft den st?ende.

#!/bin/bash
if [ "$1" = "" ]; then
  echo "Syntax: $0 filename(s)"
  echo "rotates all videos and puts them in a subdirectory named rotated/"
  exit 1
fi

for f in $*
do
echo
echo "*** $f --> rotated/$f ***"
avconv -i $f -c:v libx264 -c:a copy -vf "transpose=1" rotated/$f
done

Kom ih?g att skapa en katalog som heter rotated d?r filmerna ligger, scriptet l?gger n?mligen dom roterade filmerna d?r.

Hittade scriptet hos Lupisak

Tyv?rr fungerar det inte s? bra om du k?r windows, s? antingen googlar du vidare eller s? installerar du en virtuell linux med hj?lp av virtualbox 😉