Vilket medför att patentinnehavaren kan hindra forskning på t.ex. bröscancer eller ta ut en avgift om någon vil lforska vidare…

Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics
Whether human genes can be patented. ACLU Challenges Patents On Breast Cancer Genes Watch the Video >> …

Post imported by Google+Blog for WordPress.