Om du vill ta fram en fillista p? ett smidigt och fiffigt s?tt s? l?s vidare.

En vanlig ls –lrth ger f?ljande

shalafi@forsaken:/tmp$ ls -lrth

total 28K
-rw-r–r– 1 root    root       0 Sep  5 14:33 blockhosts.lock
drwxr-xr-x 2 root    root    4.0K Sep  8 15:07 hsperfdata_root
drwxr-xr-x 2 shalafi shalafi 4.0K Sep  8 15:07 hsperfdata_shalafi
drwxr-xr-x 2 shalafi shalafi 4.0K Sep  8 22:05 tmp
drwx—— 2 shalafi shalafi 4.0K Sep 11 09:33 mc-shalafi
drwx—— 2 root    crontab 4.0K Sep 18 09:29 crontab.SbXaQg
drwx—— 2 root    root    4.0K Sep 20 00:12 mc-root
drwx—— 2 shalafi shalafi 4.0K Oct 13 14:33 ssh-JOBbP12449

Om du nu vill ha filnamn och storlek, inget annat s? kan man g?ra s? h?r

shalafi@forsaken:/tmp$ ls -lrth | awk ’{print $5 " " $9}’

0 blockhosts.lock
4.0K hsperfdata_root
4.0K hsperfdata_shalafi
4.0K tmp
4.0K mc-shalafi
4.0K crontab.SbXaQg
4.0K mc-root
4.0K ssh-JOBbP12449

Som du s?kert ser s? skriver $ parametrarna ut kolumnen som siffran indikerar, dum numreras med 1 l?ngst till v?nster osv. Ett mellanslag (eller flera) visar n?r n?sta kolumn kommer…

R?tt smidigt om du fr?gar mig ;-)   Det finns garanterat 100 andra s?tt att g?ra det men just det h?r fungerar bra f?r mig