Om du vill ta fram en fillista på ett smidigt och fiffigt sätt så läs vidare.

En vanlig ls –lrth ger följande

shalafi@forsaken:/tmp$ ls -lrth

total 28K
-rw-r–r– 1 root    root       0 Sep  5 14:33 blockhosts.lock
drwxr-xr-x 2 root    root    4.0K Sep  8 15:07 hsperfdata_root
drwxr-xr-x 2 shalafi shalafi 4.0K Sep  8 15:07 hsperfdata_shalafi
drwxr-xr-x 2 shalafi shalafi 4.0K Sep  8 22:05 tmp
drwx—— 2 shalafi shalafi 4.0K Sep 11 09:33 mc-shalafi
drwx—— 2 root    crontab 4.0K Sep 18 09:29 crontab.SbXaQg
drwx—— 2 root    root    4.0K Sep 20 00:12 mc-root
drwx—— 2 shalafi shalafi 4.0K Oct 13 14:33 ssh-JOBbP12449

Om du nu vill ha filnamn och storlek, inget annat så kan man göra så här

shalafi@forsaken:/tmp$ ls -lrth | awk ’{print $5 " " $9}’

0 blockhosts.lock
4.0K hsperfdata_root
4.0K hsperfdata_shalafi
4.0K tmp
4.0K mc-shalafi
4.0K crontab.SbXaQg
4.0K mc-root
4.0K ssh-JOBbP12449

Som du säkert ser så skriver $ parametrarna ut kolumnen som siffran indikerar, dum numreras med 1 längst till vänster osv. Ett mellanslag (eller flera) visar när nästa kolumn kommer…

Rätt smidigt om du frågar mig ;-)   Det finns garanterat 100 andra sätt att göra det men just det här fungerar bra för mig