F?r er som har n?tt den aktningsv?rda ?ldern som jag har s? har SVT sl?ppt Henrik Schyfferts 90-tals show p? SVT Play, “The 90’s – ett f?rsvarstal”

http://svtplay.se/t/111146/the_90_s_-_ett_forsvarstal

Det k?nns helt pl?tsligt bekant 😉 Kanske  har n?got att g?ra med att jag och Henrik ?r precis lika gamla?

S? h?r skriver SVT om programmet:

The 90’s – ett f?rsvarstal

Killen fr?n Killingg?nget har f?tt gr?nande tinningar och b?rjat fundera ?ver sin generations historia. Varf?r blev saker och ting som de blev? Henrik Schyffert har kommit f?r att ge oss perspektiv. I en ?msint och rolig monolog st?r han upp f?r sig sj?lv och sin mission att reclaima the 90’s! Med 80 f?rest?llningar i ryggen tar Henrik Schyffert nu farv?l av 90-talet genom att f?r en sista g?ng upptr?da med "The 90’s – ett f?rsvarstal". Avskedet ?ger rum p? Cirkus i Stockholm.

Programinformation

Killen fr?n Killingg?nget har f?tt gr?nande tinningar och b?rjat fundera ?ver sin generations historia.