Jag hittade en trevlig guide som visar hur man installerar java till sin firefox på http://ubuntu-bossieman.blogspot.com/2007/02/installera-java.html

Det man gör är följande:

Tanka hem java från sun på http://java.com/sv/download/index.jsp välj ”Linux (självextraherande fil)”
sudo mkdir /usr/java
cd /usr/java
sudo chmod +x /sökvägtilldetduladdadener/jre-6u3-linux.bin
sudo /sökvägtilldetduladdadener/jre-6u3-linux.bin
cd /usr/lib/firefox/plugins
sudo ln -s /usr/java/jre1.6.0_03/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.se

Klart! Starta om din firefox och sakern är biff 🙂
(tänk på att versionsnummer ändras med tiden….)