Om du behv?ver hitta stora filer i din maskin s? ?r det h?r en k?ckt oneliner

find / -type f -size +20M -exec ls -lh {} \; | awk ’{ print $8 ": " $5 }’

Det plockar fram alla filer st?rre ?n 20 MB