Om du behvöver hitta stora filer i din maskin så är det här en käckt oneliner

find / -type f -size +20M -exec ls -lh {} \; | awk ’{ print $8 ": " $5 }’

Det plockar fram alla filer större än 20 MB