Lägg det här scriptet som ett cronjobb

export DATE=$(echo ”Spiffzilla” $(date))

ls -lt | grep -v lost+found | awk ’{print $6,$8}’ | mail -s ”$DATE” mottagare@domain.se

Det som händer är att texten Spiffzilla plus aktuell tidsstämpel skickas ut till variabeln DATE

Sen gör vi en vanlig ls -l som vi plockar bort mappen lost+found ur samt skickar vidare textfälten 6 och 8 som är tid&datum och fil-/katalog-namn, det skickar vi sen som e-post till mottagaren.

Enkelt sätt att få en rapport per mail över innehållet i en mapp, t.ex. mappen som backuppen läggs i 🙂

så här ser det ut i mailet:

Datum: 2007-apr-13 08:03
Ämne: Spiffzilla fre apr 13 08:03:03 CEST 2007

2007-04-13 daily.0
2007-04-12 daily.1
2007-04-11 daily.2
2007-04-06 weekly.0
2007-03-30 weekly.1

Då ser man lätt varje dag att t.ex. en backup har körts… om du vill veta mer om hur du lägger in ett cronjobb kan du lösa här http://bertholdsson.eu/2006/12/22/crontab-howto/