L?gg det h?r scriptet som ett cronjobb

export DATE=$(echo ”Spiffzilla” $(date))

ls -lt | grep -v lost+found | awk ’{print $6,$8}’ | mail -s ”$DATE” [email protected]

Det som h?nder ?r att texten Spiffzilla plus aktuell tidsst?mpel skickas ut till variabeln DATE

Sen g?r vi en vanlig ls -l som vi plockar bort mappen lost+found ur samt skickar vidare textf?lten 6 och 8 som ?r tid&datum och fil-/katalog-namn, det skickar vi sen som e-post till mottagaren.

Enkelt s?tt att f? en rapport per mail ?ver inneh?llet i en mapp, t.ex. mappen som backuppen l?ggs i 🙂

s? h?r ser det ut i mailet:

Datum: 2007-apr-13 08:03
?mne: Spiffzilla fre apr 13 08:03:03 CEST 2007

2007-04-13 daily.0
2007-04-12 daily.1
2007-04-11 daily.2
2007-04-06 weekly.0
2007-03-30 weekly.1

D? ser man l?tt varje dag att t.ex. en backup har k?rts… om du vill veta mer om hur du l?gger in ett cronjobb kan du l?sa h?r http://bertholdsson.eu/2006/12/22/crontab-howto/