Ett bra knep för att snabba upp din Linux (ubuntu) är att disabla IPV6…

Enkelt om man gör så här: Skapa filen  /etc/modprobe.d/bad_list
Den ska innehålla följande text alias net-pf-10 off

Boota om och allt bör vara en gnutta bättre 🙂  Det nu gjort är att säga till kärnan att inte ladda IPV6 vid boot, den faller då default tillbaka på IPV4.