Om du k?r med gmail eller gmail for domains och r?kar sitta p? en ISP som sp?rrar utg?ende port 25 s? g?r det bra att manuellt ange port 465 s? fungerar allt som vanligt.