Om din XBMC som du kör under ubuntu inte får fullskärm vid uppstart och i stället visar den nya unity knappraden till vänster så kan du ordna till det genom att i ett shell skriva

sudo gconftool –type Boolean –set /apps/compiz-1/plugins/unityshell/screen0/options/launcher_autohide true

Det kommandot sätter autohide på launchern och din xbmc borde nu få fullskärn vid varje start.