Om har valt att konfigurerar putty som en tunnel och samtidigt flyttar din ssh daemon till oprt 443 så leker livet, förutom när du vill låta en bekant använda tunneln…  Det kan då kännas osäkert att låta din bekant få tillgång till ett shell, speciellt då samme bekant är lindrigt bevandrad I hur man använder ett linux shell på ett bra sätt Smile  

Knepet är då att skapa en ny användare för din bekant, använd lösen eller nycklar for authentisering. Användarens shell sätts självklart till /sbin/nologin och nu leker livet… trodde du…  I en sådan här uppsättning så kopplar putty ner direkt, så tunneln som så vacker lockat rasar direkt.

Lösningen på det är att I putty under connection –> ssh sätta en bock I rutan Don’t start a shell or command at all. Då hålls tunneln öppen även för användare som har nologin som shell.

Fiffigt, eller hur

image