Om har valt att konfigurerar putty som en tunnel och samtidigt flyttar din ssh daemon till oprt 443 s? leker livet, f?rutom n?r du vill l?ta en bekant anv?nda tunneln…  Det kan d? k?nnas os?kert att l?ta din bekant f? tillg?ng till ett shell, speciellt d? samme bekant ?r lindrigt bevandrad I hur man anv?nder ett linux shell p? ett bra s?tt Smile  

Knepet ?r d? att skapa en ny anv?ndare f?r din bekant, anv?nd l?sen eller nycklar for authentisering. Anv?ndarens shell s?tts sj?lvklart till /sbin/nologin och nu leker livet… trodde du…  I en s?dan h?r upps?ttning s? kopplar putty ner direkt, s? tunneln som s? vacker lockat rasar direkt.

L?sningen p? det ?r att I putty under connection –> ssh s?tta en bock I rutan Don’t start a shell or command at all. D? h?lls tunneln ?ppen ?ven f?r anv?ndare som har nologin som shell.

Fiffigt, eller hur

image