Här är ett par länkar som kan komma till pass om du funderar på att mecka med din Saab 95. Allt frånj bra tips till how-to’s och hacks.

Saab central – techincal help
Angry kitchen FAQ
Fix my Saab
Saab 95 FAQ

Kan vara bra att ha

Saab Central – Technical HelpSaab