Om du vill kopiera en katalog fr?n en annan maskin till den du sj?lv ?r p? kan den h?r onelinern vara riktigt bra att ha

ssh user@machine ”cd /directory; tar zcpf – directory_to_copy” |tar zxpf –

Byt ut anv?ndare, maskin och katalogerna och testa. Jag tyckte att den var r?tt cool 🙂