Om du vill kopiera en katalog från en annan maskin till den du själv är på kan den här onelinern vara riktigt bra att ha

ssh user@machine ”cd /directory; tar zcpf – directory_to_copy” |tar zxpf –

Byt ut användare, maskin och katalogerna och testa. Jag tyckte att den var rätt cool 🙂